Sexygame

icon-sexygame
Previous
Next
Previous
Next
*บริษัทกำหนดการจ่าย เกมส์สล็อต สปินเกมส์และแจ็คพอต จ่ายไม่เกิน1แสนบาท หรือ50เท่าของยอดฝากบิลล่าสุด*

รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ รหัสของที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางที่เราต้องการส่งจดหมายหรือพัสดุไปถึง เช่น ถ้าเราต้องการส่งจดหมายไปยังผู้รับที่อยู่ในอำเภอหรือจังหวัดใดต้องใส่รหัสไปรษณีย์ ซึ่งเป็นรหัสของที่ทำการไปรษณีย์อำเภอหรือจังหวัดนั้น ๆ  ในกรณีการส่งจดหมาย หรือพัสดุไปยังต่างประเทศ จะต้องใส่รหัส ไปรษณีย์เช่นกัน โดยรหัส ไปรษณีย์ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี 1960 ที่ประเทศเยอรมี

ประโยชน์ของรหัส รหัสไปรษณีย์ 

 • ช่วยให้การคัดแยกจดหมายและพัสดุนั้นง่ายขึ้น มีความผิดพลาดน้อยลง 
 • ไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการกำหนดหมายเลขรหัสไปรษณีย์ปลายทาง ก็หมายถึงการบอกที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางนั่นเอง ซึ่งเมื่อที่ทำการไปรษณีย์ได้รับจดหมายหรือพัสดุแล้ว 
 • จัดเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งไปถึงผู้รับที่ระบุไว้ในจดหมายต่อไป 

จุดเริ่มต้น

 • รหัส ไปรษณีย์ของไทย เริ่มใช้งานในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 โดยถูกนำมาใช้แทนระบบแขวงปรษณีย์ซึ่งใช้เวลาในการส่งจดหมายและพัสดุช้ากว่าระบบรหัส ไปรษณีย์ รหัส ไปรษณีย์ของไทยประกอบไปด้วยตัวเลข 5 หลัก
 • ตัวเลขหลักแรก จะบอกภูมิภาค เช่น เลข 1 แทนภาคกลางตอนล่าง เลข 2 แทนภาคตะวันออก และเลข 5 แทนภาคเหนือ เป็นต้น
 • ตัวเลขหลักที่สองแทนจังหวัดในภูมิภาคนั้น เช่น จังหวัดเชียงใหม่ มีรหัสเป็นเลข 0 ของภาคเหนือ เป็นต้น (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการที่ใช้เลข 0 เหมือนกัน)
 • ตัวเลขหลักที่สามและสี่แทนท้องที่ (ซึ่งมักเป็นอำเภอ) ที่มีไปรษณีย์รับผิดชอบในการนำจดหมายไปส่งยังบ้าน เช่นอำเภอเมือง จะมีรหัสท้องที่ 00 เป็นต้น
 • ตัวเลขหลักที่ 5 คือรหัสของที่ทำการไปรษณีย์ในท้องที่นั้นๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเมืองเชียงใหม่มีรหัสที่ทำการ คือ 0

รหัสไปรษณีย์ไทย แต่ละจังหวัด

 • กรุงเทพมหานคร รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 10xxx เช่น 10110
 • จังหวัดกระบี่ รหัส ไปรษณีย์ ขึ้นต้นด้วย 81xxx เช่น 81120
 • จังหวัดกาญจนบุรี รหัส ไปรษณีย์ ขึ้นต้นด้วย 71xxx เช่น 71000
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 46xxx เช่น 46230
 • จังหวัดกำแพงเพชร รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 62xxx เช่น 62170
 • จังหวัดขอนแก่น รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 40xxx เช่น 40150
 • จังหวัดจันทบุรี  รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 22000 เช่น 22160
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ ขึ้นต้นด้วย 24xxx เช่น 24120
 • จังหวัดชลบุรี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 20xxx เช่น 20180
 • จังหวัดชัยนาท รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 17xxx เช่น 17110
 • จังหวัดชัยภูมิ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 36xxx เช่น 36260
 • จังหวัดชุมพร รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 86000 เช่น 86220
 • จังหวัดเชียงราย รหัสไ ปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 57xxx เช่น 57340
 • จังหวัดเชียงใหม่ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 53xxx เช่น 53270
 • จังหวัดตรัง รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 92xxx เช่น 92170
 • จังหวัดตราด รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 23xxx เช่น 23120
 • จังหวัดตาก รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 63xxx เช่น 63140
 • จังหวัดนครนายก รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 26xxx เช่น 26130
 • จังหวัดนครปฐม รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 73xxx เช่น 73150
 • จังหวัดนครพนม รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 48xxx เช่น 48190
 • จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณี ย์ขึ้นต้นด้วย 30xxx เช่น 30280
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 80xxx เช่น 80180
 • จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณี ย์ขึ้นต้นด้วย 60xxx เช่น 60160
 • จังหวัดนนทบุรี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 11xxx เช่น 11110
 • จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณี ย์ขึ้นต้นด้วย 96xxx เช่น 96130
 • จังหวัดน่าน รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 55xxx เช่น 55150
 • จังหวัดบึงกาฬ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 38xxx เช่น 38220
 • จังหวัดบุรีรัมย์ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 31xxx เช่น 31110
 • จังหวัดปทุมธานี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 12xxx เช่น 12120
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 77xxx เช่น 77170
 • จังหวัดปราจีนบุรี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 25xxx เช่น 25190
 • จังหวัดปัตตานี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 94xxx เช่น 94140
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไ ปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 13xxx เช่น 13240
 • จังหวัดพังงา รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 82xxx เช่น 82180
 • จังหวัดพัทลุง รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 93xxx เช่น 93190
 • จังหวัดพิจิตร รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 66xxx เช่น 66160
 • จังหวัดพิษณุโลก รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 65xxx เช่น 65140
 • จังหวัดเพชรบุรี รฟัส ปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 76xxx เช่น 76140
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 67xxx เช่น 67240
 • จังหวัดแพร่ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 54xxx เช่น 54140
 • จังหวัดพะเยา รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 56xxx เช่น 56130
 • จังหวัดภูเก็ต รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 83xxx เช่น 83110
 • จังหวัดมหาสารคาม รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 44xxx เช่น 44190
 • จังหวัดมุกดาหาร รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 49xxx เช่น 49120
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 58xxx เช่น 58150
 • จังหวัดยะลา รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 95xxx เช่น 95140
 • จังหวัดยโสธร รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 35xxx เช่น 35170
 • จังหวัดร้อยเอ็ด รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 45xxx เช่น 45270
 • จังหวัดระนอง รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 85xxx เช่น 85130
 • จังหวัดระยอง รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 21xxx เช่น 21210
 • จังหวัดราชบุรี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 70xxx เช่น 70170
 • จังหวัดลพบุรี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 15xxx เช่น 15250
 • จังหวัดลำปาง รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 52xxx เช่น 52220
 • จังหวัดลำพูน รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 51xxx เช่น 51110
 • จังหวัดเลย รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 42xxx เช่น 42190
 • จังหวัดศรีสะเกษ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 33xxx เช่น 33120
 • จังหวัดสกลนคร รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 47xxx เช่น 47180
 • จังหวัดสงขลา รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 90xxx เช่น 90190
 • จังหวัดสตูล รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 91xxx เช่น 91160
 • จังหวัดสมุทรปราการ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 10xxx เช่น 10270
 • จังหวัดสมุทรสงคราม รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 75xxx เช่น 75110
 • จังหวัดสมุทรสาคร รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 74xxx เช่น 74120
 • จังหวัดสระแก้ว รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 27xxx เช่น 27260
 • จังหวัดสระบุรี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 18xxx เช่น 18130
 • จังหวัดสิงห์บุรี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 16xxx เช่น 16150
 • จังหวัดสุโขทัย รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 64xxx เช่น 64140
 • จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไ ปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 72xxx เช่น 72180
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 84xxx เช่น 84180
 • จังหวัดสุรินทร์ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 32xxx เช่น 32130
 • จังหวัดหนองคาย รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 43xxx เช่น 43100
 • จังหวัดหนองบัวลำภู รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 39xxx เช่น 39180
 • จังหวัดอ่างทอง รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 14xxx เช่น 14140
 • จังหวัดอุดรธานี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 41xxx เช่น 41110
 • จังหวัดอุทัยธานี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 61xxx เช่น 61160
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 53xxx เช่น 53180
 • จังหวัดอุบลราชธานี รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 34xxx เช่น 34270
 • จังหวัดอำนาจเจริญ รหัส ไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 37xxx เช่น 37180

วิธีการสมัครสมาชิกกับ sexygame.games 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก sexygame.games ง่ายๆ มี 4 ขั้นตอนดังนี้

1.ค้นหาเว็บไซต์ www.sexygame.games.com หรือเข้าไปที่นี้เลย เพื่อทำการสมัครสมาชิก และทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลที่สำคัญ และ ข้อมูลที่ถูกต้อง หนึ่งเบอร์โทรศัพท์มือถือ คือ 1 ไอดี

2.กดปุ่ม สมัครสมาชิก เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ www.sexygame.games.com 

3.กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ใช้งานเอง ในการสมัครสมาชิกนั้นจำเป็นต้องกรอกข้อมูลจริง และชื่อบัญชีที่ถูกต้องตรงกับ ชื่อ – นามสกุลจริงเท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัครสมาชิก จะได้นำไปล๊อกอินเข้าสู่หน้าเข้าเล่นเกม 

4.กดปุ่มเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก ขั้นตอนนี้ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการจะกดปุ่ม ยืนยันการสมัครสมาชิก เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในภายหลังแก่ลูกค้าเอง ฝาก200รับ400 

Tag: jokergamingpg joker123joker gamepgslot autoepicwinข่าววันนี้PG GAMINGjoker gamingsexygamesuperslot

บาคาร่าtrue wallet ไม่มีขั้นต่ำ

บาคาร่าtrue wallet ไม่มีขั้นต่ำ

บาคาร่าtrue wallet ไม่มีขั้นต่ำ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ำ mega game สอบถามปัญหาติดต่อได้ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับ ผู้เล่นใหม่ สามารถ รับโปรโมชั่น เปิดยูสเซอร์รับ

Read More »
paypal

paypal

paypal ธุรกิจด้านธนาคารออนไลน์มามากกว่า 10 ปีแล้ว ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 Paypal  มีปลอดภัยสูง มีวิธีการจ่าย และได้รับการชำระเงินทางออนไลน์ที่ง่ายดาย ในประเทศไท ย ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 หรือ

Read More »
ประกันสังคม

ประกันสังคม

ประกันสังคม ว่างงาน จาก โควิด-19 รีบขึ้นทะเบียนรับเงิน จาก “ประกันสังคม” ทันที ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ขั้นตอน การขอรับเงิน ประกันสังคม “เงินทดแทน”

Read More »